Lịch công tác tuần từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021

| |
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(01/11/2021)

Sáng

- 08h: Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND huyện Vạn Ninh

- Thành viên đoàn kiểm tra

Chiều

- 13h30: Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND thị xã Ninh Hòa - Thành viên đoàn kiểm tra

Thứ 3

(02/11/2021)

Sáng

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND xã Suối Cát

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND huyện Cam Lâm

- Thành viên đoàn kiểm tra

Chiều

   

Thứ 4

(03/11/2021)

Sáng

- 08h: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị

- 08h: Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND xã Vĩnh Lương

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND thành phố Nha Trang

- Đ/c Hạnh - PCT PT

- Thành viên đoàn kiểm tra

 

Chiều

- 13h30: Tập huấn in thẻ công đoàn - Đ/c Khánh

Thứ 5

(04/11/2021)

Sáng

- 08h: Dự Hội nghị trực tuyến thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội.

- 08h: Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND xã Sơn Trung

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND huyện Khánh Sơn

- Đ/c Hạnh - PCT PT

 

- Thành viên đoàn kiểm tra

Chiều

- 14h30: Dự hội nghị tiểu ban ASXH tỉnh - Đ/c Hạnh - PCT PT

Thứ 6

(05/11/2021)

Sáng

- 08h: Dự lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo KHKT

- 08h: Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND xã Bình Lộc

- Kiểm tra công tác Hội, Quỹ HTND huyện Diên Khánh

- Đ/c Hạnh - PCT PT, đ/c Tuấn: TB KTXH

- Thành viên đoàn kiểm tra

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp