Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/HNDVN, ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình hành động số 76-CTr/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn m

| |
Số ký hiệu:
38-KH/HNDT
Ngày ban hành:
17/05/2024
Trích yếu:
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/HNDVN, ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình hành động số 76-CTr/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn m
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác