Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

| |
Số ký hiệu:
4054/KH-UBND
Ngày ban hành:
16/04/2024
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác