Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)
Ngày ban hành:
26/07/2023
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết: