Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Ngày ban hành:
12/07/2023
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Loại:
Đề cương
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Trung ương
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác