Công văn về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

| |
Số ký hiệu:
CV-134/HNDT
Ngày ban hành:
15/06/2023
Trích yếu:
Công văn về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác