Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đai biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Số ký hiệu:
44-KH/HNDT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Trích yếu:
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đai biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác