Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)

| |
Số ký hiệu:
41-HD/BTGTU
Ngày ban hành:
06/03/2023
Trích yếu:
Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác