Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
Ngày ban hành:
21/02/2023
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác