Công văn đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ X

| |
Số ký hiệu:
259-CV/LHH
Ngày ban hành:
30/12/2022
Trích yếu:
Công văn đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ X
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác