ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM

| |
Số ký hiệu:
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM
Ngày ban hành:
13/12/2022
Trích yếu:
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác