Hướng dẫn về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

| |
Số ký hiệu:
11-HD/HNDT
Ngày ban hành:
26/10/2022
Trích yếu:
Hướng dẫn về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết: