Công văn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung, thành phần thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

| |
Số ký hiệu:
131-CV/HNDT
Ngày ban hành:
14/07/2022
Trích yếu:
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung, thành phần thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác