Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

| |
Số ký hiệu:
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày ban hành:
19/05/2022
Trích yếu:
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Loại:
Đề cương
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác