Kế hoạch giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

| |
Số ký hiệu:
18-KH/HNDT
Ngày ban hành:
17/05/2022
Trích yếu:
Kế hoạch giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác