Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022

| |
Số ký hiệu:
76-CV/HNDT
Ngày ban hành:
17/05/2022
Trích yếu:
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác