Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022

| |
Số ký hiệu:
76-KH/TU
Ngày ban hành:
16/05/2022
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác