Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

| |
Số ký hiệu:
06-NQ/TW
Ngày ban hành:
24/01/2022
Trích yếu:
Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Bộ Chính trị
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác