Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

| |
Số ký hiệu:
10-NQ/TW
Ngày ban hành:
10/02/2022
Trích yếu:
Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Bộ Chính trị
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác