Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022

| |
Số ký hiệu:
13136/UBND-KGVX
Ngày ban hành:
24/12/2021
Trích yếu:
Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác