Công điện về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Rai sắp vào biển Đông

| |
Số ký hiệu:
11-CD/UBND
Ngày ban hành:
17/12/2021
Trích yếu:
Công điện về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Rai sắp vào biển Đông
Loại:
Công điện
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác