Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" cả nước (15/10/1999 - 15/10/2021)

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" cả nước (15/10/1999 - 15/10/2021)
Ngày ban hành:
13/10/2021
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" cả nước (15/10/1999 - 15/10/2021)
Loại:
Đề cương
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác