Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Ngày ban hành:
04/10/2021
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Loại:
Đề cương
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Trung ương
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác