Kế hoạch học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chị tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

| |
Số ký hiệu:
28-KH/HNDT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Trích yếu:
Kế hoạch học tập và tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chị tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác