Quyết định về việc giảm thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Trung ương)

| |
Số ký hiệu:
3938-QĐ/HNDTW
Ngày ban hành:
28/09/2021
Trích yếu:
Quyết định về việc giảm thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Trung ương)
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác