Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

| |
Số ký hiệu:
08-HD/HNDT
Ngày ban hành:
26/08/2021
Trích yếu:
Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác