Công văn về việc hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19"

| |
Số ký hiệu:
156-CV/HNDT
Ngày ban hành:
26/08/2021
Trích yếu:
Công văn về việc hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19"
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác