Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021)

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021)
Ngày ban hành:
30/06/2021
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021)
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác