Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022

| |
Số ký hiệu:
01/TL-MTTW-BTT
Ngày ban hành:
10/06/2021
Trích yếu:
Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022
Loại:
Thể lệ
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Cơ quan ban hành: Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Văn bản khác