Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

| |
Số ký hiệu:
6606-KH/UBND
Ngày ban hành:
16/07/2021
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác