Đề cương tuyen truyền 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyen truyền 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)
Ngày ban hành:
15/07/2021
Trích yếu:
Đề cương tuyen truyền 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)
Loại:
Đề cương
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Trung ương
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác