Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Ngày ban hành:
25/03/2021
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2021) và 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác