Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

| |
Số ký hiệu:
02-HD/HNDT
Ngày ban hành:
26/02/2021
Trích yếu:
Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác