Kế hoạch thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

| |
Số ký hiệu:
05-KH/HNDT
Ngày ban hành:
01/03/2021
Trích yếu:
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác