Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

| |
Số ký hiệu:
29-CV/HNDT
Ngày ban hành:
03/02/2021
Trích yếu:
Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác