Công văn về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ

| |
Số ký hiệu:
832/UBND-KGVX
Ngày ban hành:
29/01/2021
Trích yếu:
Công văn về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác