Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

| |
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Ngày ban hành:
26/01/2021
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Loại:
Đề cương
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác