Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

| |
Số ký hiệu:
Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Ngày ban hành:
23/12/2020
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Trung ương
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác