Hội Nông dân huyện Cam Lâm giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp Trung ương

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ năm, 21/9/2023 ]
Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Cam Lâm đã tổ chức giải ngân cho 02 dự án “Trồng và chăm sóc cây mãng cầu ta” tại xã Cam Thành Bắc và “Trồng và chăm sóc rau an toàn” xã Cam Phước Tây. Tham dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Văn Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân các xã và 22 hộ vay.
\"z4327165049334_3a8c3871a13a0ac81b7c614733612f40.jpg
Quang cảnh buổi giải ngân Quỹ HTND tại xã Cam Phước Tây
 
Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp Trung ương giải ngân cho 22 hộ hội viên nông dân tại 02 dự án của 2 xã Cam Thành Bắc và Cam Phước Tây với số tiền 1,03 tỷ đồng, thời hạn vay 36 tháng. Theo đó, giải ngân cho dự án “Trồng và chăm sóc cây mãng cầu ta” tại xã Cam Thành Bắc với số tiền 630 triệu đồng cho 12 hộ vay; dự án “Trồng và chăm sóc rau an toàn” tại xã Cam Phước Tây với số tiền 400 triệu đồng cho 10 hộ vay. Việc giải ngân nguồn vốn này đã giúp các hội viên có thêm tiềm lực để mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại địa phương.
 
\"z4327172337436_b34f2f796ba166427e17118b8b9ed6d4.jpg
Dự án “Trồng và chăm sóc cây mãng cầu ta” tại xã Cam Thành Bắc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Văn Trang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân các xã và các hộ được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; đồng thời tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.
 
Hội Nông dân huyện Cam Lâm