Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đoàn giám sát triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Chủ nhật, 29/1/2023 ]
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” tại UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các ban chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh.
Dự buổi giám sát tại UBND huyện, có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện, phòng thanh tra, tư pháp huyện, Thường trực Hội Nông dân huyện.
 
3.jpg (277 KB)
 
Đ/c Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa
 
 
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND cấp huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhìn chung, UBND cấp huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tuyên truyền nội dung Quyết định số 81 bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật... Hội Nông dân các cấp đã tổ chức thực hiện chương trình phối hợp tham gia giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông thôn, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Nông dân tự quản về an ninh trật tự, thành lập các tổ hòa giải cơ sở. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật; công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện trong những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng,  cụ thể: Tại UBND thị xã Ninh Hòa có trên 545 buổi tuyên truyền với trên 14.468 lượt người nghe, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho nông dân được 124 lớp với 6.226 lượt người và có 405 cuộc với 540 lượt người được trợ giúp pháp lý. Toàn thị xã tiếp nhận 358 đơn khiếu nại, tố cáo (gồm 282 đơn khiếu nại và 76 đơn tố cáo), trong đó có 111 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 86 đơn khiếu nại và 24 đơn tố cáo), kết quả đã giải quyết 85/86 đơn khiếu nại, đạt 98,4% và 25/25 đơn tố cáo, đạt 100%. Thành lập 21/27 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, kinh phí UBND thị xã cấp cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 thị xã từ năm 2015 đến năm 2022 là 733 triệu đồng.
Tại UBND huyện Khánh Vĩnh có trên 238 buổi tuyên truyền với trên 10.340 lượt người nghe, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho nông dân được 7 buổi với 455 lượt người, tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật cho 14 lớp với 560 lượt người nghe và đã tư vấn pháp luật 16 lượt người có nhu cầu. Toàn huyện tiếp nhận 39 đơn khiếu nại, tố cáo (gồm 86 đơn khiếu nại và 24 đơn tố cáo), trong đó có 20 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 13 đơn khiếu nại và 7 đơn tố cáo), kết quả đã giải quyết 13/13 đơn khiếu nại và 7/7 đơn tố cáo, đạt 100%. Thành lập 14/14 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật và 39 tổ hòa giải, kinh phí UBND huyện cấp cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện từ năm 2016 đến năm 2022 là 264 triệu đồng.
 
4.jpg (307 KB)
 
Đ/c Nguyễn Hữu Tư – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa và huyện Khánh Vĩnh đã tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn giám sát theo quy định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 81 tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và Luật Đất đai trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và Luật Đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở. Đồng thời, đồng chí thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ trong báo cáo kết quả thực hiện giám sát và đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ sung giai đoạn tới.

Trước đó, Đoàn giám sát cũng làm việc tại UBND phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) và UBND xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh) về việc kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Thảo