Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành Hội tháng 8 năm 2022

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Chủ nhật, 28/5/2023 ]
Ngày 05/8/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân các huyện, thị, thành Hội tháng 8 năm 2022 tại xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lê Quốc Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị; cùng lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm, các huyện, thị, thành Hội và lãnh đạo địa phương xã Sơn Trung.

\"d440951ab0bc72e22bad.jpg

Đ/c Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội phản ánh tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, những nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật trong tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian đến; những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh Hội; lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh báo cáo và trao đổi, hướng dẫn chuyên môn về công tác Hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt lãnh đạo Hội  Nông dân tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua, nhất là với tinh thần trách nhiệm cao đã tham gia tốt Phiên chợ nông sản tỉnh Khánh Hòa năm 2022 thành công tốt đẹp; các cấp Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt cho các hội nghị tổng kết tại cơ sở, tiến tới Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2022 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI)...  

Đồng chí Nguyễn Hữu Tư, chủ trì Hội nghị chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Ngoài phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, các cấp Hội tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các hoạt động của Hội đến cán bộ, hội viên, nông dân như: Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2022)... ; đồng thời tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Hội để thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 30-CT/TU của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt, có chất lượng, hiệu quả một số hoạt động trọng tâm của Hội trong thời gian đến như: Tổ chức đội thi Nhà nông đua tài của tỉnh tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ V, năm 2022 - Khu vực III tại tỉnh Gia Lai; Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017-2022 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI), công tác báo cáo, tham luận, giới thiệu những tập thể, cá nhân thật sự nổi bật, điển hình để khen thưởng tại Hội nghị cấp tỉnh; quan tâm rà soát các chỉ tiêu thi đua của Hội, nhất là các chỉ tiêu trọng tâm nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về công tác Hội và phong trào nông dân năm năm 2022, cũng là góp phần thành công vào Nghị quyết Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh… Hội nghị giao ban cũng tiến hành đi tham quan học tập mô hình Farm Thế giới nông trại tại xã Ba Cụm Bắc và mô hình kinh tế trang trại trồng sầu riêng hộ Nguyễn Thanh Thủy thôn Ma O, xã Sơn Trung.

\"z3626927924038_882c345f3c887300ab0ab906bcb34fee.jpg

Tham quan mô hình Farm Thế giới nông trại tại xã Ba Cụm Bắc

Uyên Nguyễn