Lịch công tác tuần từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ năm, 21/9/2023 ]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(06/6/2022)

 Sáng    

Chiều

   

Thứ 3

(07/6/2022)

Sáng

-8h: Dự hội nghị hiến kế giải pháp phát triển nghề nuôi biển - Đ/c Hùng - PCT

Chiều

-14h30: Họp bàn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - Đ/c Toàn - PCT

Thứ 4

(08/6/2022)

Sáng

-8h: Dự khai mạc lớp tập huấn Bảo vệ môi trường

-8h: Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS XH tỉnh tại Cam Lâm

- Đ/c Hùng - PCT, Ban KTXH

- Đ/c Phương - PB TCKT

Chiều

-14h: Họp Ủy Ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 - Đ/c Tư - PCT

Thứ 5

(09/6/2022)

Sáng

- 6h30: Dự chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tại Khánh Sơn (từ ngày 9-10/6/2022)

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 6

(10/6/2022)

Sáng

   

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp