Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ tư, 17/8/2022 ]
Số ký hiệu:
76-CV/HNDT
Ngày ban hành:
17/05/2022
Trích yếu:
Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: