Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nha Trang khóa XI

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ bảy, 25/6/2022 ]

Vừa qua, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã trao Quyết định điều động đồng chí Lê Hàng Nhật Tuấn - Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy về nhận nhiệm vụ công tác mới tại Hội Nông dân thành phố Nha Trang.

Trước đó, chiều ngày 30/12/2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị bất thường bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác kiện toàn cán bộ; căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tiến hành trình tự các quy định, thủ tục bầu bổ sung đồng chí Lê Hàng Nhật Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân thành phố vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI, với tỷ lệ 100%. Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, Hội Nông dân thành phố Nha Trang, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI cũng đã tiến hành trình tự các bước bầu bổ sung đồng chí Lê Hàng Nhật Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành vào Ban Thường vụ, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100%.

kien toan nha trang.jpg (232 KB)

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hồ Văn Mừng trao Quyết định điều động cho đồng chí tân Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hàng Nhật Tuấn cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thành ủy, cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố và hứa trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ nỗ lực cùng Ban Chấp hành Hội chỉ đạo, điều hành để đưa công tác Hội và phong trào nông dân thành phố ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, hội viên, nông dân.

Nguyễn Lê Ái Vũ