Lịch công tác tuần từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ ba, 25/1/2022 ]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021
hoa tiet.png (6 KB)
 

Thứ/Ngày

Nội dung

Thực hiện

Thứ 2

(22/11/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 3

(23/11/2021)

Sáng

   

Chiều

   

Thứ 4

(24/11/2021)

Sáng

- 7h: Dự Hội nghị trực tuyến văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

- Đ/c Tư - PCT

Chiều

   

Thứ 5

(25/11/2021)

Sáng

- 8h: Dự Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

- 8h: Tổng kết xây dựng mô hình thực hiện QĐ81 tại Ninh Đa

- Tham gia cùng NHCSXH kiểm tra tại Khánh Vĩnh

- Đ/c Hạnh - PCT PT

- Đ/c Tư - PCT, Ban KTXH

- Đ/c Dương - PB KTXH

Chiều

   

Thứ 6

(26/11/2021)

Sáng

- 8h: Họp cấp Ủy

- 8h30: Họp chi bộ

- Ủy viên

- Đảng viên

Chiều

   

* Căn cứ vào tình hình thực tiễn Lịch công tác tuần có thể thay đổi cho phù hợp