Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; Kiểm tra Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ hai, 06/12/2021 ]
Số ký hiệu:
29-KH/HNDT
Ngày ban hành:
05/10/2021
Trích yếu:
Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; Kiểm tra Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: