Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ hai, 06/12/2021 ]
Số ký hiệu:
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày ban hành:
17/09/2021
Trích yếu:
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: