Thông báo khẩn số 48

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ sáu, 27/5/2022 ]
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn số 48 về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
\"17082021191020.jpg