Hội Nông dân thành phố Nha Trang kiện toàn chức danh chủ chốt của Hội Nông dân thành phố khóa XI

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ hai, 06/12/2021 ]

Chiều ngày 6/7/2021, Hội Nông dân thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác kiện toàn cán bộ Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Hội nghị đã quán triệt Thông báo số 250-TB/TU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Hội Nông dân thành phố Nha Trang. Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tiến hành trình tự theo quy định, thủ tục bầu bổ sung đồng chí Lê Quang Minh – Thành ủy viên, đồng chí Đinh Thị Hằng Nga - Chủ tịch Hội LHPN thành phố vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành khóa XI, với tỷ lệ 100%; Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành vào Ban Thường vụ, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100%.

\"kien

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Minh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực cùng Ban Chấp hành Hội lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp Hội trong thành phố để đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần cùng thành phố xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có và nông thôn văn minh, hiện đại.

 Nguyễn Lê Ái Vũ