Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

hoinongdankhanhhoa.org.vn ── [ In trang Thứ ba, 11/5/2021 ]
Số ký hiệu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Ngày ban hành:
25/02/2021
Trích yếu:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: